Trang chủ

VÒNG GỖ SƯA VIP

VÒNG NU SƯA SSVIP1

VÒNG NU SƯA SSVIP1

88.888.888đ

Vòng tay gỗ " NU" Sưa chuỗi 12 hạt x 20mm. Một cây sưa đại cổ thụ mới có thể có được "món đồ quý hiếm bậc nhất thế gian" này.Hôm nay Vongtaygosua.net muốn dành tặng cho chủ nhân của chiếc vòng tay này một món quà hơn cả ngọc ngà châu báu với một chuỗi đầy đủ 12 hạt Nu cực kỳ đẳng cấp như 12 thiên sứ bảo hộ thì mọi ma tà, quỷ sứ dữ nhất xung quanh cũng kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Chiếc vòng gỗ này hẳn nhiên mang lại cho chủ nhân một mãnh lực uy quyền trong tay với binh hùng tướng mạnh, điều binh binh tiến, điều tướng tướng hùng.
VÒNG NU SƯA SSVIP2

VÒNG NU SƯA SSVIP2

120.000.000đ

Vòng tay gỗ " NU" Sưa chuỗi 12 hạt x 20mm. Một cây sưa đại cổ thụ mới có thể có được "món đồ quý hiếm bậc nhất thế gian" này.Hôm nay Vongtaygosua.net muốn dành tặng cho chủ nhân của chiếc vòng tay này một món quà hơn cả ngọc ngà châu báu với một chuỗi đầy đủ 12 hạt Nu cực kỳ đẳng cấp như 12 thiên sứ bảo hộ thì mọi ma tà, quỷ sứ dữ nhất xung quanh cũng kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Chiếc vòng gỗ này hẳn nhiên mang lại cho chủ nhân một mãnh lực uy quyền trong tay với binh hùng tướng mạnh, điều binh binh tiến, điều tướng tướng hùng.
VÒNG NU SƯA SSVIP3

VÒNG NU SƯA SSVIP3

99.999.999đ

Vòng tay gỗ " NU" Sưa chuỗi 12 hạt x 20mm. Một cây sưa đại cổ thụ mới có thể có được "món đồ quý hiếm bậc nhất thế gian" này.Hôm nay Vongtaygosua.net muốn dành tặng cho chủ nhân của chiếc vòng tay này một món quà hơn cả ngọc ngà châu báu với một chuỗi đầy đủ 12 hạt Nu cực kỳ đẳng cấp như 12 thiên sứ bảo hộ thì mọi ma tà, quỷ sứ dữ nhất xung quanh cũng kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Chiếc vòng gỗ này hẳn nhiên mang lại cho chủ nhân một mãnh lực uy quyền trong tay với binh hùng tướng mạnh, điều binh binh tiến, điều tướng tướng hùng.
VÒNG NU SƯA SSVIP4

VÒNG NU SƯA SSVIP4

50.000.000đ

Vòng tay gỗ " NU" Sưa chuỗi 15 hạt x 15mm. Một cây sưa đại cổ thụ mới có thể có được "món đồ quý hiếm bậc nhất thế gian" này.Hôm nay Vongtaygosua.net muốn dành tặng cho chủ nhân của chiếc vòng tay này một món quà hơn cả ngọc ngà châu báu với một chuỗi đầy đủ 15 hạt Nu cực kỳ đẳng cấp như 15 thiên sứ bảo hộ thì mọi ma tà, quỷ sứ dữ nhất xung quanh cũng kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Chiếc vòng gỗ này hẳn nhiên mang lại cho chủ nhân một mãnh lực uy quyền trong tay với binh hùng tướng mạnh, điều binh binh tiến, điều tướng tướng hùng.
VÒNG NU SƯA ĐỎ 20MM X 12 HẠT SVIP 5

VÒNG NU SƯA ĐỎ 20MM X 12 HẠT SVIP 5

108.000.000đ

Vòng tay gỗ " NU" Sưa chuỗi 12 hạt x 20mm. Một cây sưa đại cổ thụ mới có thể có được "món đồ quý hiếm bậc nhất thế gian" này.Hôm nay Vongtaygosua.net muốn dành tặng cho chủ nhân của chiếc vòng tay này một món quà hơn cả ngọc ngà châu báu với một chuỗi đầy đủ 12 hạt Nu cực kỳ đẳng cấp như 12 thiên sứ bảo hộ thì mọi ma tà, quỷ sứ dữ nhất xung quanh cũng kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Chiếc vòng gỗ này hẳn nhiên mang lại cho chủ nhân một mãnh lực uy quyền trong tay với binh hùng tướng mạnh, điều binh binh tiến, điều tướng tướng hùng.
Vòng tay sưa hải nam 20mm x 12  hạt vân vip đẳng cấp

Vòng tay sưa hải nam 20mm x 12 hạt vân vip đẳng cấp

15.000.000đ

Vòng tay sưa hải nam20mm x 12 hạt Vân xoáy vũ trụ mang lại năng lượng cực kỳ lớn của đất trời, xua tan hành khí xấu mang đến tài lộc và vượng phát cho gia chủ! Lõi gỗ sưa cao tuổi, càng đeo càng bóng đẹp với hương thơm không bao giờ dứt. Với sự chọn lọc, gia công, chế tác tỉ mỉ của nghệ nhân cao tuổi cho từng hạt vân đảm bảo hài lòng tất cả các vị khách khó tính nhất cũng như người trong giới
VÒNG TAY GỖ SƯA TÍM HẢI NAM 18MM X 13 HẠT VIPP18HN Giảm 222.222đ

VÒNG TAY GỖ SƯA TÍM HẢI NAM 18MM X 13 HẠT VIPP18HN

13.666.666đ 13.888.888đ -1%

Vòng tay sưa hải nam 18mm x 13 hạt Vân xoáy vũ trụ mang lại năng lượng cực kỳ lớn của đất trời, xua tan hành khí xấu mang đến tài lộc và vượng phát cho gia chủ! Lõi gỗ sưa cao tuổi, càng đeo càng bóng đẹp với hương thơm không bao giờ dứt. Với sự chọn lọc, gia công, chế tác tỉ mỉ của nghệ nhân cao tuổi cho từng hạt vân đảm bảo hài lòng tất cả các vị khách khó tính nhất cũng như người trong giới
Vòng tay sưa hải nam 15mm x 15  hạt vân vip đẳng cấp

Vòng tay sưa hải nam 15mm x 15 hạt vân vip đẳng cấp

10.000.000đ

Vòng tay sưa hải nam 15mm x 15 hạt Vân xoáy vũ trụ mang lại năng lượng cực kỳ lớn của đất trời, xua tan hành khí xấu mang đến tài lộc và vượng phát cho gia chủ! Lõi gỗ sưa cao tuổi, càng đeo càng bóng đẹp với hương thơm không bao giờ dứt. Với sự chọn lọc, gia công, chế tác tỉ mỉ của nghệ nhân cao tuổi cho từng hạt vân đảm bảo hài lòng tất cả các vị khách khó tính nhất cũng như người trong giới
VÒNG TAY GỖ SƯA TÍM HẢI NAM 12MM X 17 HẠT HN12 Giảm 1.100.000đ

VÒNG TAY GỖ SƯA TÍM HẢI NAM 12MM X 17 HẠT HN12

6.800.000đ 7.900.000đ -13%

Vòng tay sưa hải nam 12mm x 17 hạt Vân xoáy vũ trụ mang lại năng lượng cực kỳ lớn của đất trời, xua tan hành khí xấu mang đến tài lộc và vượng phát cho gia chủ! Lõi gỗ sưa cao tuổi, càng đeo càng bóng đẹp với hương thơm không bao giờ dứt. Với sự chọn lọc, gia công, chế tác tỉ mỉ của nghệ nhân cao tuổi cho từng hạt vân đảm bảo hài lòng tất cả các vị khách khó tính nhất cũng như người trong giới
VÒNG TAY GỖ SƯA TÍM HẢI NAM 10MM X 19 HẠT HN10 Giảm 1.000.000đ

VÒNG TAY GỖ SƯA TÍM HẢI NAM 10MM X 19 HẠT HN10

3.800.000đ 4.800.000đ -20%

Vòng tay sưa hải nam 10mm x 19 hạt Vân xoáy vũ trụ mang lại năng lượng cực kỳ lớn của đất trời, xua tan hành khí xấu mang đến tài lộc và vượng phát cho gia chủ! Lõi gỗ sưa cao tuổi, càng đeo càng bóng đẹp với hương thơm không bao giờ dứt. Với sự chọn lọc, gia công, chế tác tỉ mỉ của nghệ nhân cao tuổi cho từng hạt vân đảm bảo hài lòng tất cả các vị khách khó tính nhất cũng như người trong giới
VÒNG TAY CHUN SỤN SƯA ĐỎ 20MM VIP 88

VÒNG TAY CHUN SỤN SƯA ĐỎ 20MM VIP 88

9.000.000đ

Vòng tay chun sụn sưa đỏ vân cực vip 20mm x 12 hạt. 12 Vân xoáy vũ trụ mang lại năng lượng cực kỳ lớn của đất trời, xua tan hành khí xấu mang đến tài lộc và vượng phát cho gia chủ! Lõi gỗ sưa cao tuổi, càng đeo càng bóng đẹp với hương thơm không bao giờ dứt. Với sự chọn lọc, gia công, chế tác tỉ mỉ của nghệ nhân cao tuổi cho từng hạt vân đảm bảo hài lòng tất cả các vị khách khó tính nhất cũng như người trong giới
Vòng tay sưa bắc vân mắt quỷ 20mm vip 99 Giảm 111.112đ

Vòng tay sưa bắc vân mắt quỷ 20mm vip 99

12.888.888đ 13.000.000đ -0%

Vòng tay gỗ sưa vân " Mặt Quỷ" chuỗi 12 hạt x 20mm. Một cây sưa Bắc đại cổ thụ mới có thể có được "món đồ quý hiếm bậc nhất thế gian" này. Thường thì khi đeo chuỗi mặt quỷ chỉ cần 3-5 hoặc 7 hạt vân mặt quỷ thì ma tà quỷ sứ đã biến mất rồi, tuy nhiên ngày hôm nay Vongtaygosua.net muốn dành tặng cho chủ nhân của chiếc vòng tay này một món quà hơn cả ngọc ngà châu báu với một chuỗi đầy đủ 12 hạt vân Mặt quỷ cực kỳ đẳng cấp như 12 thiên sứ bảo hộ thì mọi ma tà, quỷ sứ dữ nhất xung quanh cũng kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Chiếc vòng gỗ này hẳn nhiên mang lại cho chủ nhân một mãnh lực uy quyền trong tay với binh hùng tướng mạnh, điều binh binh tiến, điều tướng tướng hùng.
VÒNG TAY GỖ SƯA MẮT QUỶ 16MM X 14 HẠT HIẾM Giảm 1.000.000đ

VÒNG TAY GỖ SƯA MẮT QUỶ 16MM X 14 HẠT HIẾM

8.999.999đ 9.999.999đ -10%

Vòng tay gỗ sưa vân " Mặt Quỷ" chuỗi 14 hạt x 16mm. Một cây sưa Bắc đại cổ thụ mới có thể có được "món đồ quý hiếm bậc nhất thế gian" này. Thường thì khi đeo chuỗi mặt quỷ chỉ cần 3-5 hoặc 7 hạt vân mặt quỷ thì ma tà quỷ sứ đã biến mất rồi, tuy nhiên ngày hôm nay Vongtaygosua.net muốn dành tặng cho chủ nhân của chiếc vòng tay này một món quà hơn cả ngọc ngà châu báu với một chuỗi đầy đủ 14 hạt vân Mặt quỷ cực kỳ đẳng cấp như 14 thiên sứ bảo hộ thì mọi ma tà, quỷ sứ dữ nhất xung quanh cũng kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Chiếc vòng gỗ này hẳn nhiên mang lại cho chủ nhân một mãnh lực uy quyền trong tay với binh hùng tướng mạnh, điều binh binh tiến, điều tướng tướng hùng.
VÒNG TAY GỖ SƯA MẮT QUỶ 12MM X 17 HẠT HIẾM Giảm 400.000đ

VÒNG TAY GỖ SƯA MẮT QUỶ 12MM X 17 HẠT HIẾM

5.600.000đ 6.000.000đ -6%

Vòng tay gỗ sưa vân " Mặt Quỷ" chuỗi 17 hạt x 12mm. Một cây sưa Bắc đại cổ thụ mới có thể có được "món đồ quý hiếm bậc nhất thế gian" này. Thường thì khi đeo chuỗi mặt quỷ chỉ cần 3-5 hoặc 7 hạt vân mặt quỷ thì ma tà quỷ sứ đã biến mất rồi, tuy nhiên ngày hôm nay Vongtaygosua.net muốn dành tặng cho chủ nhân của chiếc vòng tay này một món quà hơn cả ngọc ngà châu báu với một chuỗi đầy đủ 17 hạt vân Mặt quỷ cực kỳ đẳng cấp như 17 thiên sứ bảo hộ thì mọi ma tà, quỷ sứ dữ nhất xung quanh cũng kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Chiếc vòng gỗ này hẳn nhiên mang lại cho chủ nhân một mãnh lực uy quyền trong tay với binh hùng tướng mạnh, điều binh binh tiến, điều tướng tướng hùng.
VÒNG TAY CHUN SỤN SƯA ĐỎ 20MM X 12 HẠT < VÂN CHUN SIÊU HIẾM > Giảm 2.000.000đ

VÒNG TAY CHUN SỤN SƯA ĐỎ 20MM X 12 HẠT < VÂN CHUN SIÊU HIẾM >

20.000.000đ 22.000.000đ -9%

Vòng tay chun sụn sưa đỏ vân cực vip 20mm x 12 hạt. 12 Vân xoáy vũ trụ mang lại năng lượng cực kỳ lớn của đất trời, xua tan hành khí xấu mang đến tài lộc và vượng phát cho gia chủ! Lõi gỗ sưa cao tuổi, càng đeo càng bóng đẹp với hương thơm không bao giờ dứt. Với sự chọn lọc, gia công, chế tác tỉ mỉ của nghệ nhân cao tuổi cho từng hạt vân đảm bảo hài lòng tất cả các vị khách khó tính nhất cũng như người trong giới
VÒNG TAY SƯA ĐỎ VÂN MẮT QUỶ 12MM X 17 HẠT SSvip

VÒNG TAY SƯA ĐỎ VÂN MẮT QUỶ 12MM X 17 HẠT SSvip

3.500.000đ

Vòng tay gỗ sưa vân " Mặt Quỷ" chuỗi 17 hạt x 12mm. Một cây sưa Bắc đại cổ thụ mới có thể có được "món đồ quý hiếm bậc nhất thế gian" này. Thường thì khi đeo chuỗi mặt quỷ chỉ cần 3-5 hoặc 7 hạt vân mặt quỷ thì ma tà quỷ sứ đã biến mất rồi, tuy nhiên ngày hôm nay Vongtaygosua.net muốn dành tặng cho chủ nhân của chiếc vòng tay này một món quà hơn cả ngọc ngà châu báu với một chuỗi đầy đủ 17 hạt vân Mặt quỷ cực kỳ đẳng cấp như 17 thiên sứ bảo hộ thì mọi ma tà, quỷ sứ dữ nhất xung quanh cũng kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Chiếc vòng gỗ này hẳn nhiên mang lại cho chủ nhân một mãnh lực uy quyền trong tay với binh hùng tướng mạnh, điều binh binh tiến, điều tướng tướng hùng.
Vòng tay gỗ sưa đỏ 14mm x 15 hạt vân SVIP014

Vòng tay gỗ sưa đỏ 14mm x 15 hạt vân SVIP014

2.000.000đ

Vòng tay chun sụn sưa đỏ vân cực vip 14mm x 15 hạt. 15 hạt Vân xoáy vũ trụ mang lại năng lượng cực kỳ lớn của đất trời, xua tan hành khí xấu mang đến tài lộc và vượng phát cho gia chủ! Lõi gỗ sưa cao tuổi, càng đeo càng bóng đẹp với hương thơm không bao giờ dứt. Với sự chọn lọc, gia công, chế tác tỉ mỉ của nghệ nhân cao tuổi cho từng hạt vân đảm bảo hài lòng tất cả các vị khách khó tính nhất cũng như người trong giới.
VÒNG TAY CHUN SỤN SƯA ĐỎ 18MM X 13 HẠT SIÊU VIP Giảm 400.000đ

VÒNG TAY CHUN SỤN SƯA ĐỎ 18MM X 13 HẠT SIÊU VIP

8.600.000đ 9.000.000đ -4%

Vòng tay chun sụn sưa đỏ vân cực vip 20mm x 12 hạt. 12 Vân xoáy vũ trụ mang lại năng lượng cực kỳ lớn của đất trời, xua tan hành khí xấu mang đến tài lộc và vượng phát cho gia chủ! Lõi gỗ sưa cao tuổi, càng đeo càng bóng đẹp với hương thơm không bao giờ dứt. Với sự chọn lọc, gia công, chế tác tỉ mỉ của nghệ nhân cao tuổi cho từng hạt vân đảm bảo hài lòng tất cả các vị khách khó tính nhất cũng như người trong giới.
VÒNG SƯA BẮC VÂN MẮT QUỶ 15MM X 15 HẠT VIP15

VÒNG SƯA BẮC VÂN MẮT QUỶ 15MM X 15 HẠT VIP15

12.000.000đ

Vòng tay gỗ sưa vân " Mặt Quỷ" chuỗi 15 hạt x 15mm. Một cây sưa Bắc đại cổ thụ mới có thể có được "món đồ quý hiếm bậc nhất thế gian" này. Thường thì khi đeo chuỗi mặt quỷ chỉ cần 3-5 hoặc 7 hạt vân mặt quỷ thì ma tà quỷ sứ đã biến mất rồi, tuy nhiên ngày hôm nay Vongtaygosua.net muốn dành tặng cho chủ nhân của chiếc vòng tay này một món quà hơn cả ngọc ngà châu báu với một chuỗi đầy đủ 15 hạt vân Mặt quỷ cực kỳ đẳng cấp như 15 thiên sứ bảo hộ thì mọi ma tà, quỷ sứ dữ nhất xung quanh cũng kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Chiếc vòng gỗ này hẳn nhiên mang lại cho chủ nhân một mãnh lực uy quyền trong tay với binh hùng tướng mạnh, điều binh binh tiến, điều tướng tướng hùng.
VÒNG CHUN SỤN SƯA ĐỎ 20MM HIẾM Giảm 888.888đ

VÒNG CHUN SỤN SƯA ĐỎ 20MM HIẾM

18.000.000đ 18.888.888đ -4%

Vòng tay chun sụn sưa đỏ vân cực vip 20mm x 12 hạt. 12 Vân xoáy vũ trụ mang lại năng lượng cực kỳ lớn của đất trời, xua tan hành khí xấu mang đến tài lộc và vượng phát cho gia chủ! Lõi gỗ sưa cao tuổi, càng đeo càng bóng đẹp với hương thơm không bao giờ dứt. Với sự chọn lọc, gia công, chế tác tỉ mỉ của nghệ nhân cao tuổi cho từng hạt vân đảm bảo hài lòng tất cả các vị khách khó tính nhất cũng như người trong giới.

VÒNG TAY NAM

VÒNG TAY GỖ SƯA ĐỎ 8MM X 21 HẠT Giảm 50.000đ

VÒNG TAY GỖ SƯA ĐỎ 8MM X 21 HẠT

400.000đ 450.000đ -11%

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay chun sụn sưa đỏ 10mm x 19 hạt MSV3

Vòng tay chun sụn sưa đỏ 10mm x 19 hạt MSV3

500.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay chun sụn sưa đỏ 10mm x 19 hạt MSV2

Vòng tay chun sụn sưa đỏ 10mm x 19 hạt MSV2

500.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay chun sụn sưa đỏ 10mm x 19 Hạt

Vòng tay chun sụn sưa đỏ 10mm x 19 Hạt

500.000đ

Vòng tay chun sụn sưa đỏ 10mm x 19 hạt vân chun đẳng cấp
Vòng tay sưa đỏ 10mm x 19 hạt vân đẹp chọn từng hạt MS VN06

Vòng tay sưa đỏ 10mm x 19 hạt vân đẹp chọn từng hạt MS VN06

450.000đ

VÒNG TAY SƯA ĐỎ 10MM X 19 HẠT VÂN CHỌN
Vòng tay chun sụn sưa đỏ 10mm x 19 hạt MSV4

Vòng tay chun sụn sưa đỏ 10mm x 19 hạt MSV4

500.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay chun sụn sưa đỏ 10mm x 19 hạt MSV5

Vòng tay chun sụn sưa đỏ 10mm x 19 hạt MSV5

500.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay sưa đỏ 12mm x 17 hạt MSA4

Vòng tay sưa đỏ 12mm x 17 hạt MSA4

650.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay sưa đỏ 12mm x 17 hạt hàng mộc MS VN08

Vòng tay sưa đỏ 12mm x 17 hạt hàng mộc MS VN08

650.000đ

Vòng tay sưa đỏ 12mm x 17 hạt hàng mộc thơm vân đẹp
Vòng tay sưa đỏ 12mm MS VN07

Vòng tay sưa đỏ 12mm MS VN07

650.000đ

Vòng tay sưa đỏ 12mm x 17 hạt
Vòng tay sưa đỏ 14mm MS VN09

Vòng tay sưa đỏ 14mm MS VN09

850.000đ

VÒNG TAY CHUN SỤN SƯA ĐỎ 14MM X 15 HẠT
Vòng tay sưa đỏ 12mm x 17 hạt MSA5

Vòng tay sưa đỏ 12mm x 17 hạt MSA5

650.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay sưa đỏ 12mm x 17 hạt MSA3

Vòng tay sưa đỏ 12mm x 17 hạt MSA3

650.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay chun sụn sưa đỏ 12mm x 17 hạt MSA2

Vòng tay chun sụn sưa đỏ 12mm x 17 hạt MSA2

760.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay chun sụn sưa đỏ 12mm x 17 hạt MSA1

Vòng tay chun sụn sưa đỏ 12mm x 17 hạt MSA1

760.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt Hàng đỏ đen VIP

Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt Hàng đỏ đen VIP

850.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN26

Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN26

750.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN25

Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN25

750.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN24

Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN24

750.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN23

Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN23

750.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN22

Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN22

750.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN21

Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN21

750.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN20

Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN20

750.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN19

Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN19

750.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN18

Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN18

750.000đ

Vòng tay phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc. Đây đặc biệt không chỉ là món đồ trang sức sang trọng, mà còn đầy ý nghĩa bởi từ xa xưa gỗ sưa luôn là loại gỗ hoàng tộc, đeo vòng tay gỗ sưa đỏ thể hiện đẳng cấp, mang lại sự may mắn, cầu an cho gia chủ. Hãy đến với chúng tôi – Địa chỉ bán vòng tay hạt gỗ uy tín ở Hà Nội và Tp.HCM! Chuyên Vòng tay gỗ sưa đỏ, trầm, ngọc, đá quý hợp mệnh, vượng tài lộc, sức khỏe!
Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN17

Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN17

750.000đ

Vòng tay gỗ sưa đỏ 14mm x 15 hạt hàng đỏ đen đẳng cấp
Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN16

Vòng tay sưa đỏ 14mm x 15 hạt VN16

750.000đ

Vòng tay gỗ sưa đỏ 14mm x 15 hạt giá 750.000 đ – Quà tặng phong thủy mang lại sự may mắn, bình an và tài lộc.
Vòng tay chun sụn sưa đỏ 8mm x 10 đốt mix ngà voi VN15

Vòng tay chun sụn sưa đỏ 8mm x 10 đốt mix ngà voi VN15

850.000đ

VÒNG TAY SƯA ĐỎ HÀNG ĐỐT 8,5MM X 1 ĐỐT MIX NGÀ VOI ĐẲNG CẤP
Vòng tay 16mm vân sụn đẹp MS VN01

Vòng tay 16mm vân sụn đẹp MS VN01

1.800.000đ

Vòng tay chun sụn sưa đỏ đẳng cấp
Vòng tay 16mm vân sụn đẹp MS VN02

Vòng tay 16mm vân sụn đẹp MS VN02

1.800.000đ

Vòng tay chun sụn sưa đỏ đẳng cấp 16mm
Vòng tay 16mm vân sụn đẹp MS VN03

Vòng tay 16mm vân sụn đẹp MS VN03

1.800.000đ

vòng tay sưa đỏ 16mm x 14 hạt vân đẹp
Vòng tay sưa đỏ 16mm x 14 hạt MS VN04

Vòng tay sưa đỏ 16mm x 14 hạt MS VN04

1.200.000đ

Vòng tay sưa đỏ 16mm x 14 hạt hàng mộc thơm vân đẹp
Xem thêm ››

VÒNG TỬ ĐÀN ẤN ĐỘ

VÒNG NU TỬ ĐÀN ẤN ĐỘ 15MM X 15 HẠT

Vòng gỗ nu Tử Đàn Được chế tác từ phần ụ nu của cây tử đàn đỏ đại cổ thụ đã tích tụ 1 năng lượng cực lớn từ vũ trụ. Ngoài ra, vì là gỗ lâu năm nên còn phát tán ra môi trường xung quanh một loại khí gọi là “khí Mộc Dưỡng”. Loại khí này có tác dụng làm tỉnh táo, an thần cho chủ nhân tiếp xúc thường xuyên với nó, năng lượng này làm khai thông kinh mạch huyệt đạo, lưu thông khí huyết, hoạt huyết lên lão làm tăng trí nhớ, giảm các cơn đau đầu, trống rụng tóc, tóc bạc sớm. Hoạt huyết lên mặt, đến các chi làm căng da, làm giảm các nếp nhăn da trên mặt, chống lão hóa và làm cho da hồng hào, khí sắc rất tốt, hai mắt có hồn hơn, da dẻ căng hồng sức sống, xương khớp chắc khỏe và trí nhớ tốt hơn Vì vậy trong người luôn có luồng năng lượng cực lớn hành động không biết mệt mỏi, nhà kinh doanh buôn may bán đắt, tiền bạc cứ thế mà vào như nước. Người công bộc thì xử lý công việc hanh thông vì vậy mà mọi việc đều xuôi chèo mát mái, công danh, tiền tài cũng vì thế mà tăng theo.
Vòng tử đàn ấn độ mm x 108 hạt Tím Hiếm Giảm 200.000đ

Vòng tử đàn ấn độ mm x 108 hạt Tím Hiếm

4.300.000đ 4.500.000đ -4%

“Mỗi tối tôi thường đến chùa thiền định ,để tâm an ổn. Trước khi ngủ , tôi đều đưa cổ tay lên và hưởng thụ hương thơm tự ,mà mộc dưỡng gỗ tử đàn phảng phất ra, trong tâm niệm phật, tôi đã ngủ rất ngon và sâu , bạn có thể thử như tôi vậy. Với tôi thì chỉ cần một vòng tay này là đủ – nó vừa là nơi tôi an trú tâm ,vừa là nơi nhắc nhở tôi làm những việc thiện lành,vừa là linh vật may mắn của tôi. Bạn có thể sở hữu ngay bây giờ ,vì tôi không dám chắc rằng tương lại sẽ còn , vì số lượng còn rất ít. Giá cả thì tôi luôn để giá cả phải chăng nhất – không hét giá làm gì cả , kinh doanh bằng tâm,bán hàng bằng tâm.”
Vòng tử đàn ấn độ 6mm x 108 hạt đen Tím Hiếm Giảm 600.000đ

Vòng tử đàn ấn độ 6mm x 108 hạt đen Tím Hiếm

2.900.000đ 3.500.000đ -17%

Một vài tâm sự của tôi “Mỗi tối tôi thường đến chùa thiền định ,để tâm an ổn. Trước khi ngủ , tôi đều đưa cổ tay lên và hưởng thụ hương thơm tự ,mà mộc dưỡng gỗ tử đàn phảng phất ra, trong tâm niệm phật, tôi đã ngủ rất ngon và sâu , bạn có thể thử như tôi vậy. Với tôi thì chỉ cần một vòng tay này là đủ – nó vừa là nơi tôi an trú tâm ,vừa là nơi nhắc nhở tôi làm những việc thiện lành,vừa là linh vật may mắn của tôi. Bạn có thể sở hữu ngay bây giờ ,vì tôi không dám chắc rằng tương lại sẽ còn , vì số lượng còn rất ít. Giá cả thì tôi luôn để giá cả phải chăng nhất – không hét giá làm gì cả , kinh doanh bằng tâm,bán hàng bằng tâm.”
Vòng gỗ tử đàn đỏ 6mm x108 Ấn Độ lá nhỏ lõi già sao vàng kín

Vòng gỗ tử đàn đỏ 6mm x108 Ấn Độ lá nhỏ lõi già sao vàng kín

650.000đ

Vòng gỗ tử đàn đỏ lá nhỏ Ấn Độ – cùng với gỗ Sưa đỏ, Tử Đàn được coi là “VƯƠNG MỘC” – Vua của các loại gỗ! Tử đàn đỏ còn có một cái tên khác được nhân gian truyền gọi là “Tiểu Diệp Tử Đàn” – tức là Tử Đàn Lá Nhỏ, hấp thụ cực tốt mà không thoát ra ngoài, loại cây tốt nhất sinh trưởng ở Ấn Độ, rất quý và cực hiếm.
VÒNG TIỂU DIỆP TỬ ĐÀN ẤN ĐỘ 6MM X 54 HẠT KIM SA KÍN HẠT HIẾM Giảm 100.000đ

VÒNG TIỂU DIỆP TỬ ĐÀN ẤN ĐỘ 6MM X 54 HẠT KIM SA KÍN HẠT HIẾM

390.000đ 490.000đ -20%

Vòng gỗ tử đàn đỏ lá nhỏ Ấn Độ – cùng với gỗ Sưa đỏ, Tử Đàn được coi là “VƯƠNG MỘC” – Vua của các loại gỗ! Tử đàn đỏ còn có một cái tên khác được nhân gian truyền gọi là “Tiểu Diệp Tử Đàn” – tức là Tử Đàn Lá Nhỏ, hấp thụ cực tốt mà không thoát ra ngoài, loại cây tốt nhất sinh trưởng ở Ấn Độ, rất quý và cực hiếm.
Vòng gỗ tử đàn đỏ 8mm Ấn Độ lá nhỏ lõi già sao vàng

Vòng gỗ tử đàn đỏ 8mm Ấn Độ lá nhỏ lõi già sao vàng

500.000đ

Vòng gỗ tử đàn đỏ lá nhỏ Ấn Độ – cùng với gỗ Sưa đỏ, Tử Đàn được coi là “VƯƠNG MỘC” – Vua của các loại gỗ! Tử đàn đỏ còn có một cái tên khác được nhân gian truyền gọi là “Tiểu Diệp Tử Đàn” – tức là Tử Đàn Lá Nhỏ, hấp thụ cực tốt mà không thoát ra ngoài, loại cây tốt nhất sinh trưởng ở Ấn Độ, rất quý và cực hiếm.
Vòng tiểu diệp tử đàn ấn độ 18mm x 13 hạt

Vòng tiểu diệp tử đàn ấn độ 18mm x 13 hạt

1.800.000đ

Vòng gỗ tử đàn đỏ lá nhỏ Ấn Độ – cùng với gỗ Sưa đỏ, Tử Đàn được coi là “VƯƠNG MỘC” – Vua của các loại gỗ! Tử đàn đỏ còn có một cái tên khác được nhân gian truyền gọi là “Tiểu Diệp Tử Đàn” – tức là Tử Đàn Lá Nhỏ, hấp thụ cực tốt mà không thoát ra ngoài, loại cây tốt nhất sinh trưởng ở Ấn Độ, rất quý và cực hiếm.
Vòng tiểu diệp tử đàn ấn độ 20mm x 12 hạt

Vòng tiểu diệp tử đàn ấn độ 20mm x 12 hạt

2.000.000đ

Vòng gỗ tử đàn đỏ lá nhỏ Ấn Độ – cùng với gỗ Sưa đỏ, Tử Đàn được coi là “VƯƠNG MỘC” – Vua của các loại gỗ! Tử đàn đỏ còn có một cái tên khác được nhân gian truyền gọi là “Tiểu Diệp Tử Đàn” – tức là Tử Đàn Lá Nhỏ, hấp thụ cực tốt mà không thoát ra ngoài, loại cây tốt nhất sinh trưởng ở Ấn Độ, rất quý và cực hiếm.
VÒNG TỬ ĐÀN ẤN ĐỘ 15MM X 15 HẠT SAO KÍN

VÒNG TỬ ĐÀN ẤN ĐỘ 15MM X 15 HẠT SAO KÍN

1.500.000đ

Vòng gỗ tử đàn đỏ lá nhỏ Ấn Độ – cùng với gỗ Sưa đỏ, Tử Đàn được coi là “VƯƠNG MỘC” – Vua của các loại gỗ! Tử đàn đỏ còn có một cái tên khác được nhân gian truyền gọi là “Tiểu Diệp Tử Đàn” – tức là Tử Đàn Lá Nhỏ, hấp thụ cực tốt mà không thoát ra ngoài, loại cây tốt nhất sinh trưởng ở Ấn Độ, rất quý và cực hiếm.
Vòng gỗ tử đàn đỏ 8mm x 108 hạt Ấn Độ lá nhỏ lõi già sao vàng kín

Vòng gỗ tử đàn đỏ 8mm x 108 hạt Ấn Độ lá nhỏ lõi già sao vàng kín

1.500.000đ

Vòng gỗ tử đàn đỏ lá nhỏ Ấn Độ – cùng với gỗ Sưa đỏ, Tử Đàn được coi là “VƯƠNG MỘC” – Vua của các loại gỗ! Tử đàn đỏ còn có một cái tên khác được nhân gian truyền gọi là “Tiểu Diệp Tử Đàn” – tức là Tử Đàn Lá Nhỏ, hấp thụ cực tốt mà không thoát ra ngoài, loại cây tốt nhất sinh trưởng ở Ấn Độ, rất quý và cực hiếm.
Vòng tử đàn ấn độ 12mm x 15 hạt mix tì hưu

Vòng tử đàn ấn độ 12mm x 15 hạt mix tì hưu

1.300.000đ

Vòng gỗ tử đàn đỏ lá nhỏ Ấn Độ – cùng với gỗ Sưa đỏ, Tử Đàn được coi là “VƯƠNG MỘC” – Vua của các loại gỗ! Tử đàn đỏ còn có một cái tên khác được nhân gian truyền gọi là “Tiểu Diệp Tử Đàn” – tức là Tử Đàn Lá Nhỏ, hấp thụ cực tốt mà không thoát ra ngoài, loại cây tốt nhất sinh trưởng ở Ấn Độ, rất quý và cực hiếm.
Vòng gỗ tử đàn đỏ đốt trúc 10mm Ấn Độ

Vòng gỗ tử đàn đỏ đốt trúc 10mm Ấn Độ

800.000đ

Vòng gỗ tử đàn đỏ lá nhỏ Ấn Độ – cùng với gỗ Sưa đỏ, Tử Đàn được coi là “VƯƠNG MỘC” – Vua của các loại gỗ! Tử đàn đỏ còn có một cái tên khác được nhân gian truyền gọi là “Tiểu Diệp Tử Đàn” – tức là Tử Đàn Lá Nhỏ, hấp thụ cực tốt mà không thoát ra ngoài, loại cây tốt nhất sinh trưởng ở Ấn Độ, rất quý và cực hiếm.
Vòng gỗ tử đàn đỏ 12mm Ấn Độ lá nhỏ lõi già sao vàng Giảm 200.000đ

Vòng gỗ tử đàn đỏ 12mm Ấn Độ lá nhỏ lõi già sao vàng

1.000.000đ 1.200.000đ -16%

Vòng gỗ tử đàn đỏ lá nhỏ Ấn Độ – cùng với gỗ Sưa đỏ, Tử Đàn được coi là “VƯƠNG MỘC” – Vua của các loại gỗ! Tử đàn đỏ còn có một cái tên khác được nhân gian truyền gọi là “Tiểu Diệp Tử Đàn” – tức là Tử Đàn Lá Nhỏ, hấp thụ cực tốt mà không thoát ra ngoài, loại cây tốt nhất sinh trưởng ở Ấn Độ, rất quý và cực hiếm.
Vòng gỗ tử đàn đỏ 10mm Ấn Độ lá nhỏ lõi già sao vàng kín

Vòng gỗ tử đàn đỏ 10mm Ấn Độ lá nhỏ lõi già sao vàng kín

800.000đ

Vòng gỗ tử đàn đỏ lá nhỏ Ấn Độ – cùng với gỗ Sưa đỏ, Tử Đàn được coi là “VƯƠNG MỘC” – Vua của các loại gỗ! Tử đàn đỏ còn có một cái tên khác được nhân gian truyền gọi là “Tiểu Diệp Tử Đàn” – tức là Tử Đàn Lá Nhỏ, hấp thụ cực tốt mà không thoát ra ngoài, loại cây tốt nhất sinh trưởng ở Ấn Độ, rất quý và cực hiếm.
VÒNG TAY TỬ ĐÀN ẤN ĐỘ XƯƠNG CÁ 15MM Giảm 700.000đ

VÒNG TAY TỬ ĐÀN ẤN ĐỘ XƯƠNG CÁ 15MM

2.800.000đ 3.500.000đ -20%

“Mỗi tối tôi thường đến chùa thiền định ,để tâm an ổn. Trước khi ngủ , tôi đều đưa cổ tay lên và hưởng thụ hương thơm tự ,mà mộc dưỡng gỗ tử đàn phảng phất ra, trong tâm niệm phật, tôi đã ngủ rất ngon và sâu , bạn có thể thử như tôi vậy. Với tôi thì chỉ cần một vòng tay này là đủ – nó vừa là nơi tôi an trú tâm ,vừa là nơi nhắc nhở tôi làm những việc thiện lành,vừa là linh vật may mắn của tôi. Bạn có thể sở hữu ngay bây giờ ,vì tôi không dám chắc rằng tương lại sẽ còn , vì số lượng còn rất ít. Giá cả thì tôi luôn để giá cả phải chăng nhất – không hét giá làm gì cả , kinh doanh bằng tâm,bán hàng bằng tâm.”

TRÀNG HẠT

Tràng hạt sưa đỏ 6mm x 108 hạt vân đẹp

Tràng hạt sưa đỏ 6mm x 108 hạt vân đẹp

500.000đ

Tràng hạt gỗ sưa đỏ 6mm x 108 hạt vân đẹp
Tràng hạt sưa đỏ 12mm x 108 hạt vân đẹp

Tràng hạt sưa đỏ 12mm x 108 hạt vân đẹp

1.500.000đ

TRÀNG HẠT SƯA ĐỎ 12MM X 108 HẠT SƯA ĐỎ VÂN ĐẸP
Tràng hạt sưa đỏ 8mm x 108 hạt vân đẹp

Tràng hạt sưa đỏ 8mm x 108 hạt vân đẹp

850.000đ

Tràng hạt gỗ sưa đỏ 8mm x 108 hạt
Tràng hạt sưa đỏ 10mm x 108 hạt vân đẹp Giảm 650.000đ

Tràng hạt sưa đỏ 10mm x 108 hạt vân đẹp

1.150.000đ 1.800.000đ -36%

TRÀNG HẠT SƯA ĐỎ 10MM X 108 HẠT

TƯỢNG GỖ SƯA ĐỎ

MÃNH HÔ SƯA HẢI NAM

MÃNH HÔ SƯA HẢI NAM

80.000.000đ

Sưa Hải Nam được gọi là vua của cá loại sưa trên khắp thế giới cũng không phải là ngẩu nhiên mà do đặc tính của loài sưa quý hiếm này khó mà có một loại gỗ sưa nào so sánh được . Loại gỗ quý nhất với người Trung Quốc là gỗ sưa Hải Nam, có tên khoa học là Dalbergia odorifera T.chen Về chất lượng, đây là loại gỗ rất tốt, bền, không mối mọt, không biến hình, độ ổn định cao, nên rất thích hợp làm đồ sử dụng trong gia đình. Gỗ đỏ mà tinh tế, sắc đỏ tím, hương dịu nhẹ, vân gỗ là những hình thù kỳ bí đầy sức mạnh, ma lực và hấp dẫn.
Tượng di lạc để xe oto sưa đỏ DL07

Tượng di lạc để xe oto sưa đỏ DL07

4.500.000đ

Tượng di lạc để xe ôtô đục tứ diện không lỗi vết - vân sụn đẹp - kích thước : Dài 15 cao 9 rộng 4.
Tượng di lạc để xe oto sưa đỏ DL06

Tượng di lạc để xe oto sưa đỏ DL06

4.500.000đ

Tượng di lạc để xe ôtô đục tứ diện không lỗi vết - vân sụn đẹp - kích thước : Dài 13 cao 9 rộng 4.
Tượng di lạc để xe oto sưa đỏ DL05

Tượng di lạc để xe oto sưa đỏ DL05

5.000.000đ

Tượng di lạc để xe ôtô đục tứ diện không lỗi vết - vân sụn đẹp - kích thước : Dài 15 cao 6 rộng 6.
Tượng di lạc để xe oto sưa đỏ DL04

Tượng di lạc để xe oto sưa đỏ DL04

5.500.000đ

Tượng di lạc để xe ôtô đục tứ diện không lỗi vết - vân sụn đẹp - kích thước : Dài 11 cao 8 rộng 8.
Tượng di lạc để xe oto sưa đỏ DL03

Tượng di lạc để xe oto sưa đỏ DL03

5.500.000đ

Tượng di lạc để xe ôtô đục tứ diện không lỗi vết - vân sụn đẹp - kích thước : Dài 15 cao 10 rộng 5.
Tượng di lạc để xe oto sưa đỏ DL02

Tượng di lạc để xe oto sưa đỏ DL02

5.500.000đ

Tượng di lạc để xe ôtô đục tứ diện không lỗi vết - vân sụn đẹp - kích thước : Dài 13 cao 7 rộng 7.
Tượng di lạc để xe oto sưa đỏ DL01

Tượng di lạc để xe oto sưa đỏ DL01

8.000.000đ

Tượng di lạc để xe ôtô đục tứ diện không lỗi vết - vân sụn đẹp - kích thước : Dài 19 cao 14 rộng 9.
Xem thêm ››

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG

Vòng tay trầm hương mắt tử MS TH06

Vòng tay trầm hương mắt tử MS TH06

800.000đ

Vòng đeo tay trầm hương được làm từ gỗ trầm hương,mùi thơm dịu ngọt đặc biệt thơm vĩnh viễn,giúp chủ nhân tự tin trong công việc,kinh doanh giao tiếp với đối tác hằng ngày

Vòng tay trầm hương mắt tử MS TH05

Vòng đeo tay trầm hương được làm từ gỗ trầm hương,mùi thơm dịu ngọt đặc biệt thơm vĩnh viễn,giúp chủ nhân tự tin trong công việc,kinh doanh giao tiếp với đối tác hằng ngày
Vòng tay trầm hương mắt tử MS TH04

Vòng tay trầm hương mắt tử MS TH04

600.000đ

Vòng đeo tay trầm hương được làm từ gỗ trầm hương,mùi thơm dịu ngọt đặc biệt thơm vĩnh viễn,giúp chủ nhân tự tin trong công việc,kinh doanh giao tiếp với đối tác hằng ngày

Vòng tay trầm hương 18mm x 13 hạt MS TH03

Vòng đeo tay trầm hương được làm từ gỗ trầm hương,mùi thơm dịu ngọt đặc biệt thơm vĩnh viễn,giúp chủ nhân tự tin trong công việc,kinh doanh giao tiếp với đối tác hằng ngày

Vòng tay trầm hương 14mm x 15 hạt MS TH02

Vòng đeo tay trầm hương được làm từ gỗ trầm hương,mùi thơm dịu ngọt đặc biệt thơm vĩnh viễn,giúp chủ nhân tự tin trong công việc,kinh doanh giao tiếp với đối tác hằng ngày

Vòng tay trầm hương 12mm x 17 hạt MS TH01

Vòng đeo tay trầm hương được làm từ gỗ trầm hương,mùi thơm dịu ngọt đặc biệt thơm vĩnh viễn,giúp chủ nhân tự tin trong công việc,kinh doanh giao tiếp với đối tác hằng ngày

TIN TỨC

GỖ SƯA CÓ TÁC DỤNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
GỖ SƯA CÓ TÁC DỤNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

85483 Lượt xem

Gỗ sưa có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người, truyện kể rằng ở Hải Nam Trung Quốc có nhiều ông cụ già khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, dâu tóc bạc phơ có tuổi thọ trung bình cả trăm tuổi sống trong những ngôi nhà bằng gỗ sưa đỏ, khi nghiên cứu về sự bí ẩn này người ta thấy có sự liên quan giữa gỗ sưa và sức khỏe con người.
Ý NGHĨA CỦA SỐ HẠT TRÀNG HẠT PHONG THỦY
Ý NGHĨA CỦA SỐ HẠT TRÀNG HẠT PHONG THỦY

52267 Lượt xem

Tràng hạt không chỉ là một vật dụng thường thấy của các tín đồ Phật giáo mà vòng tay tràng hạt bằng gỗ như: gỗ sưa, tràng hạt đá…còn là món đồ trang sức khá được lòng nhiều thanh thiếu niên. Những người duy tâm thường mặc định số hạt trong mỗi tràng hạt sẽ ứng với một điềm báo riêng. Hãy cùng xem những ý nghĩa của số hạt tràng là gì nhé.
PHÂN BIỆT GỖ SƯA DÂY (SƯA LÀO) VỚI SƯA ĐỎ
PHÂN BIỆT GỖ SƯA DÂY (SƯA LÀO) VỚI SƯA ĐỎ

19241 Lượt xem

Để tránh không có sự nhầm lẫn và mua phải hàng giả hàng kém chất lượng khi chọn 1 vòng tay gỗ sưa phong thủy để đeo, các bạn hãy xem qua những đặc tính sau của Vòng tay gỗ sưa đỏ mà gỗ sưa dây (Sưa Lào) không có.
CÁCH PHÂN BIỆT VÒNG TAY GỖ SƯA THẬT GIẢ
CÁCH PHÂN BIỆT VÒNG TAY GỖ SƯA THẬT GIẢ

17736 Lượt xem

Với người chưa bao giờ được gặp thì quả là một chuyện khó để nhận biết. Tuy nhiên thông thường chỉ những người làm trong nghề về đồ gỗ mỹ nghệ mới nhận ra được mùi gỗ và phân biệt, và làm lâu dài họ có thể nhìn gỗ là đoán được, vỏ gỗ sưa đỏ thì sần sùi , gỗ sưa trắng nhẵn và mịn
CÁCH NHẬN BIẾT VÀ PHÂN BIỆT GỖ SƯA ĐỎ
CÁCH NHẬN BIẾT VÀ PHÂN BIỆT GỖ SƯA ĐỎ

13910 Lượt xem

Có những cách nhận biết gỗ sưa rất đơn giản. Có hai loài sưa chính là sưa trắng và sưa đỏ. Để phân biệt gỗ sưa trắng và sưa đỏ, ta dựa vào hoa: Sưa trắng cho hoa đẹp quả to đốt không có mùi nhưng giá trị gỗ không bằng sưa đỏ. Sưa đỏ trông gần giống sưa trắng, quả thành từng chùm đốt lên có mùi thối.
ĐEO VÒNG GỖ SƯA TRÁNH TÀ TRONG THÁNG CÔ HỒN
ĐEO VÒNG GỖ SƯA TRÁNH TÀ TRONG THÁNG CÔ HỒN

13173 Lượt xem

Mỗi khi tháng cô hồn tới,không ít người lại săn lùng vòng gỗ sưa,vòng dâu tằm cho bé với mong muốn xua đuổi tà ma và những điều xui xẻo, tăng phước khí và sự an lành trong cuộc sống của người đeo.
VÒNG ĐEO TAY ĐÀN HƯƠNG ẤN ĐỘ HỢP VỚI NGƯỜI MỆNH GÌ ?
VÒNG ĐEO TAY ĐÀN HƯƠNG ẤN ĐỘ HỢP VỚI NGƯỜI MỆNH GÌ ?

11024 Lượt xem

Người xưa lưu truyền rằng ánh kim của gỗ đàn hương ấn độ ( hay tử dàn ấn độ ) giúp cho người có mệnh tương hợp sở hữu tránh khỏi tai ương, mang đến sự may mắn, sức khỏe, thịnh vượng, thành công.
VÒNG TỬ ĐÀN ẤN ĐỘ BÙA HỘ MÊNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI
VÒNG TỬ ĐÀN ẤN ĐỘ BÙA HỘ MÊNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI

10829 Lượt xem

Xin chào! Tôi là Thu Trang sn 1986, Một Giám đốc markerting của 1 công ty nội thất xe hơi lớn tại Hà nội. Có thể nói trước đây tôi là một người vô thần vô thánh, không tin rằng trên đời có Thần Phật. Tôi cho rằng tất cả mọi việc xảy ra đều do lẽ tự nhiên và đều có thể chứng minh bằng khoa học hiện đại. Cuộc sống của tôi từ nhỏ tới lớn đều là một màu hồng và dường như không có khó khăn nào có thể đánh gục được tôi. Tôi tốt nghiệp thủ khoa trường đại học Ngoại thương chỉ sau 4 năm, được một giám đốc công ty bất động sản khá có tiếng ở Hà Nội mời về làm với mức lương 2000$/tháng. Đến nay cũng đã được 4 năm.
Đã thêm vào giỏ hàng